Meny

Underentreprenad

Underentreprenader kan vara i form av utförandeunderentreprenad eller i form av totalunderentreprenad.

Underentreprenader utförs på beställning av huvudentreprenören. Underentreprenören ingår egna avtal, vilka inte påverkar avtalet mellan beställaren och huvudentreprenören. Den som anlitas arbetar för huvudentreprenören, inte för dennes beställare (som oftast är byggherren). Ofta ska dock beställaren (byggherren) godkänna de som av huvudentreprenören anlitas för underentreprenader.

Standardavtal: AB-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader) respektive ABT-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad).

tillbaka