Meny

Totalentreprenad

Vid totalentreprenad träffar beställaren avtal med endast en entreprenör som projekterar och utför byggnaden i överensstämmelse med funktionskrav eller ett program som beställaren tillhandahåller. Entreprenadformen kallas ibland funktionsentreprenad.

Totalentreprenören anlitar vanligen i sin tur konsulter och underentreprenörer.

Standardavtal: ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten).

tillbaka