Meny

Kv Härden, Norrtull

Kungsmontage har fått uppdraget att utföra en större stomkompletteringsentreprenad i kvarteret Härden i Norrtull, Stockholm.

Härden 15 uppfördes mellan åren 1926 och 2002 och genomgår just nu en större renovering. Till fastigheten hör bland annat Siemenshuset som har grönmarkerats av Stadsmuseet i Stockholm som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kungsmontage utför en större stomkompletteringsentreprenad.

Projektbilder