Meny

Finnslätten, Västerås

På uppdrag av IN3PRENÖR utför Kungsmontage Byggentreprenad en gipsväggsentreprenad inom ett nytt forskningscenter i Västerås.

På Finnslätten utvecklas ett toppmodernt campus för forskning, tillverkning och återvinning av batterier. Projektet är en del av ett större industri-och stadsutvecklingsprojekt i Västerås där Kungsleden är byggherre. Kungsmontage har anlitats av IN3PRENÖR för att utföra gipsväggsentreprenaden i anläggningens kontor.

Anläggningen har ambitiösa miljökrav och NollCO2-certifieras enligt SGBC:s kriterier för minskad klimatpåverkan. Certifieringen ställer krav på bland annat växthusgasutsläpp och klimatåtgärder som balanserar återstående klimatpåverkan till nettonoll. Samtliga materialval görs utifrån ett långsiktigt livscykelperspektiv och uppfyller kraven för LEED gold.

Kungsmontage utför en gipsväggsentreprenad.