Meny

Kv Brytaren mindre, Nacka

På uppdrag av Kungsvåningen uppför Kungsmontage Byggentreprenad kvarteret Brytaren mindre i Centrala Nacka.

Kvarteret består av fem huskroppar som i färdigställt skick inrymmer totalt 112 hyreslägenheter om 1-4 rum och åtta verksamhetslokaler. Byggnaderna har varierad arkitektur men präglas av en gemensam naturban profil i enlighet med övrig bebyggelse i stadsdelen. Med naturbant menas det dynamiska mötet mellan stad och natur där variation, mångfald och kontraster kombineras med grönska. Kvarteret rymmer bland annat solceller, Sedumtak samt en naturban innergård med fokus på gemenskap, lek och hälsa. Utöver markgenomförandeavtalet samt interna mål enligt BKMA byggs detta projekt efter Miljöbyggnad Silver 3.1.

Uppdraget är en totalentreprenad och utvecklingen dokumenteras i en molntjänst som gör det möjligt att följa byggnationen i realtid. Se byggkameran här

Projektbilder