Meny

Ny vårdbyggnad, Danderyds sjukhus

På uppdrag av Region Stockholm genom Locum utför Kungsmontage en större stomkompletteringsentreprenad vid Danderyds sjukhus i norra Stockholm.

Den nya vårdbyggnaden om 33 900 kvadratmeter och 14 våningar placeras direkt väster om akutvårdsbyggnaden och får en helikopterflygplats på taket. Vårdbyggnaden kommer att inrymma totalt 170 vårdplatser och 12 IMA-platser. Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akutvård, kirurgi, endoskopi, ortopedi, njurcentrum samt inskrivning och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden.

Vårdbyggnaden ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar vid Danderyds sjukhus. Målsättningen är att skapa en flexibel vårdbyggnad där verksamhetsinnehåll över tid ska kunna förändras utan att kräva större ombyggnationer.

Kungsmontage utför en större stomkompletteringsentreprenad

Illustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller 

Projektbilder