Meny

Erstagården, Nacka

På uppdrag av Arcona utför Kungsmontage en gipsväggsentreprenad i ett vård- och omsorgsboende i Nacka, Stockholm.

Det nya vård- och omsorgsboendet kommer erbjuda 60 hemlika lägenheter samt trivsamma gemensamhetsytor när ombyggnationen står klar. 

Kungsmontage utför en gipsväggsentreprenad.

Projektbilder