Meny

Fittja Centrum, vård- och omsorgsboende

Det nya Fittja Centrum innebär en ny-, till- och ombyggnation med över 400 nya bostäder, en utökning av de kommersiella lokalerna, ett nytt vård- och omsorgsboende, en konsthall och ett bibliotek. Detta är etapp 1.

Fittja Centrumfastigheter anlitar Kungsmontage Byggentreprenad som totalentreprenör.

Första etappen omfattade en förädling av befintlig centrumfastighet genom om- och tillbyggnad i bottenplan samt fyra nya våningar om cirka 6500 kvm. Den nya ytan inrymmer lokaler för Botkyrka kommuns nya vård- och omsorgsboende Strandängsgården samt butiker och lokaler.

Arbetet påbörjades hösten 2016 och stod klart för inflyttning hösten 2017.

Projektbilder
Liknande projekt