Meny

KMA-policy

Vi på Kungsmontage arbetar efter en tydlig KMA-policy och är certifierade enligt BKMA.

KMA står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. I vår KMA-policy summeras hur vi systematiskt arbetar för ständig förbättring inom dessa områden. 

Genom öppenhet, utbildning och engagemang samt årliga utvärderingar utifrån från de kund- och lagkrav som finns säkerställer vi att avsett resultat uppnås.

Vänligen kontakta oss om du vill ta del av vår policy.