Meny

Vi bygger långsiktiga relationer

Kungsmontage är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag i ständig utveckling

Vi arbetar med såväl kommersiella fastigheter för handel, kontor och industri, som offentliga lokaler och bostäder. Våra uppdragsgivare är främst större bygg- och fastighetsutvecklingsföretag, kommuner och projektutvecklingsföretag i Storstockholm.

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom byggsektorn, allt från styrning av stora byggentreprenader till hyresgästanpassningar.

Vi äger, utvecklar och förvaltar också egna kommersiella fastigheter och bostäder i systerbolaget Kungsvåningen Förvaltning.

 

KUNGSVÅNINGEN

Vi äger, utvecklar och förvaltar också egna kommersiella fastigheter och bostäder i koncernbolaget Kungsvåningen Förvaltning.

Mer info