Meny

Vår främsta kompetens är byggprojektstyrning

Bakom varje framgångsrikt byggprojekt finns ett stort engagemang. Oberoende av genomförandeform fokuserar vi på att skapa engagemang från alla i projektet

Våra projektledare säkerställer att våra projekt genomförs med tydliga mål och god planering av omfattning, kostnader, tider samt kvalitet och miljö. Våra projektledare är lyhörda för beställarens önskemål och har lång och bred erfarenhet.

Våra arbetsledare har en hög byggteknisk förståelse och kunskap om byggprocessen samt hur man leder personal vid genomförandet av byggprojekt. Arbetsledaren ser till att projekten blir klara i tid, att alla arbetsmoment utförs effektivt och i rätt ordning. Kort sagt att verkligheten stämmer med ritningen.

Våra egna snickare och vårt kontaktnät av underleverantörer och gör det möjligt för oss att ta oss an uppdrag inom hela byggsektorn.