Meny

Vi behärskar hela byggprocessen

Vi genomför utförande-, total- och underentreprenader och samverkansprojekt

Vårt breda kunnande och våra korta beslutsvägar gör oss väl rustade för alla typer av byggentreprenader. Vi behärskar allt från projektering och styrning av stora entreprenader till underhålls- och reparationsarbeten samt hyresgästanpassningar.

För närvarande sysselsätter vi cirka 200 personer i pågående uppdrag. De underentreprenörer och leverantörer som vi upphandlar för våra entreprenader är noga utvalda och har arbetat med oss under en längre tid. Vi jobbar alla mot samma mål – nöjda kunder.

Läs mer

Utförandeentreprenad

Totalentreprenad

Underentreprenad