Meny

Kvalitetssäkring genom certifiering

BKMA Certifiering

Kungsmontage är certifierade enligt Byggföretagens verksamhetsledningssystem BKMA som ersatt de två tidigare systemen BF9K och Povel. BKMA är utformat för att erbjuda byggboloag rutiner och stöd för att uppfylla kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Certifieringen bekräftar att Kungsmontage uppfyller BKMA:s krav och årliga revisioner säkerställer att verksamheten upprätthåller en hög nivå. 

Certifiering och granskning utförs av det oberoende certifieringsorganet DNV (Det Norske Veritas) som godkänts av Byggföretagen.

Läs mer här 

BAS-P och Bas-U

Alla projektledare på Kungsmontage är har lämplig utbildning, kompetens och erfarenhet för att axla rollen som Byggarbetsmiljösamordningsansvarig för BAS-P och BAS-U.

Enligt Arbetsmiljöverket är en byggherre alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare, dels för planering/projektering (BAS-P), dels för själva utförandet av arbetet (BAS-U).

 

Certifierad Gipsentreprenör

Kungsmontage är en så kallad Certifierad Entreprenör. Det innebär att vi genomgått en speciell certifieringsutbildning, i regi av Gyproc Sverige, som omfattar både montörer, arbetsledare och projektledare.

Som Certifierad Entreprenör kan vi kvalitetssäkra våra gipsentreprenader, framför allt stomkompletteringsuppdrag, avseende till exempel brandskydd, akustik, fuktsäkerhet och miljöprestanda.

Läs mer här (se sid 22)