Meny

Vi bygger långsiktiga relationer

Kungsmontage är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med lång erfarenhet och hög kompetens

Vår organisation kännetecknas av korta beslutsvägar och tydliga ansvarsområden. Våra kunders idéer, behov och önskemål står alltid i centrum för våra uppdrag och vår självklara ambition är att ha ett nära, öppet och engagerat samarbete med såväl uppdragsgivare som samarbetspartners. Detta utgör, enligt vår mening, grunden för långsiktiga och framgångsrika affärsrelationer.

Vi arbetar med såväl kommersiella fastigheter för handel och industri, som offentliga lokaler och bostäder. Våra uppdragsgivare är främst större bygg- och fastighetsutvecklingsföretag, kommuner och projektutvecklingsföretag i Storstockholm. Vi erbjuder heltäckande tjänster inom byggsektorn, allt från styrning av stora byggentreprenader till underhålls- och reparationsarbeten samt hyresgästanpassningar.

Kungsvåningen

Vi äger, utvecklar och förvaltar också egna kommersiella fastigheter och bostäder i koncernbolaget Kungsvåningen Förvaltning

Mer info