Meny

Följ utvecklingen av kvarteret Brytaren mindre i realtid

På uppdrag av Kungsvåningen uppför Kungsmontage Byggentreprenad kvarteret Brytaren mindre i Sveriges första naturbana stadsdel – Centrala Nacka. Nu finns möjligheten att följa byggprocessen i realtid via en kamera.

Kungsvåningen äger fem av sex huskroppar i kvarteret som i färdigställt skick inrymma totalt 112 hyreslägenheter och åtta verksamhetslokaler. Stommen är på plats och den här veckan påbörjas våning åtta i de två första husen. Byggnationen dokumenteras i en molntjänst kopplad till en kamera som fotograferar fastigheten var tionde minut. På så sätt kan framtida hyresgäster och andra intressenter följa byggprocessen oavsett vart de befinner sig.

Byggnaderna i kvarter Brytaren mindre har varierad arkitektur men präglas av en gemensam naturban profil i enlighet med övrig bebyggelse i stadsdelen. Med naturbant menas det dynamiska mötet mellan stad och natur där variation, mångfald och kontraster kombineras med grönska. Det naturbana präglar gestaltning, miljö, innehåll och funktioner i utvecklingen av Centrala Nacka. Här samsas urbana stadskvarter och stadsparken med skog och berg.

Centrala Nacka sträcker sig från blivande tunnelbanestation Järla i väst till Skvaltan i öst och omfattas av området runt Järlahöjden och den planerade överdäckningen av Värmdöleden.

Spana in bygget här!

 

Publicerat den 2022-05-25

KUNGSVÅNINGEN

Vi äger, utvecklar och förvaltar också egna kommersiella fastigheter och bostäder i koncernbolaget Kungsvåningen Förvaltning

Mer info