Meny

Markanvisning Nya Gatan, Nacka

Nu står det klart att Kungsmontage tilldelas mark i Kvarteret Brytaren mindre på Nya Gatan i Nacka Stad.

Markanvisningen innebär en tilldelning av en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 110 hyresrätter (cirka 9 000 BTA) och cirka 900 BTA lokaler. Tilldelningsbeslut fattades av kommunstyrelsen den 28 november.

"Vi gläds åt att få vara delaktiga i skapandet av det nya centrala Nacka och det ligger helt i linje med bolagets målsättning att utöka vår förvaltning av bostäder inom kommunen. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med Nacka kommun och att få uppföra ett kvarter med högkvalitativa hyresbostäder i ett förstklassig läge", säger Mi Sundquist, Kungsmontage Entreprenad.

Vi samarbetar med Enter Arkitektur.

Publicerat den 2016-11-28

KUNGSVÅNINGEN

Vi äger, utvecklar och förvaltar också egna kommersiella fastigheter och bostäder i koncernbolaget Kungsvåningen Förvaltning

Mer info