Meny

Kvalitetssäkring genom certifiering

BAS-P och Bas-U

Alla Kungsmontages projektledare är certifierade som BAS-P och BAS-U och kan därmed axla rollen som Byggarbetsmiljösamordningsansvarig.

Enligt Arbetsmiljöverket är en byggherre alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare, dels för planering/projektering (BAS-P), dels för själva utförandet av arbetet (BAS-U).

Certifierad Gipsentreprenör

Kungsmontage är en så kallad Certifierad Entreprenör. Det innebär att vi genomgått en speciell certifieringsutbildning, i regi av Gyproc Sverige, som omfattar både montörer, arbetsledare och projektledare.

Som Certifierad Entreprenör kan vi kvalitetssäkra våra gipsentreprenader, framför allt stomkompletteringsuppdrag, avseende till exempel brandskydd, akustik, fuktsäkerhet och miljöprestanda.

Kvalitetssäkringen är integrerad i vårt eget KMA-system.

Läs mer här (se sid 22)