Meny

Certifieringsbart verksamhetssystem

Kungsmontage har startat upp ett projekt som utmynnar i ett certifieringsbart verksamhetssystem enligt Byggföretagens certifieringsbara verksamhetsledningssystem.

Kungsmontage ska arbeta in ett systematiskt arbetssätt kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö i företaget som säkerställer produktkrav från beställaren och myndighetskrav. Extern certifiering utförs av DNV och är planerad att genomföras under april 2022.

Läs mer - Byggföretagens Verksamhetsledning

Publicerat den 2022-01-11

KUNGSVÅNINGEN

Vi äger, utvecklar och förvaltar också egna kommersiella fastigheter och bostäder i koncernbolaget Kungsvåningen Förvaltning

Mer info