Meny

Byggstart för Orgelpipan 4 i gamla Klarakvarteren

På uppdrag av Zengun/Klövern bygger Kungsmontage nytt yttertak med tillhörande uteplatser och interiör gipsentreprenad i fastigheten Orgelpipan 4. Byggstart den 8 november 2021. Beräknas vara klart i juli 2022.

Fastigheten Orgelpipan 4 är centralt belägen i Stockholm på Klarabergsgatan mellan T-centralen och Sergels Torg. Huset uppfördes i mitten på 1950-talet i samband med att tunnelbanan byggdes. Platsens centrala läge spelar en viktig roll i förändringen och utvecklingen av City och ingår som en del i Stockholm Stads ”Program för City” som antogs våren 2018.

Hela fastigheten restaureras och moderniseras med hänsyn till stadskärnans särprägel som behålls och utvecklas. Byggnaden miljöcertifieras enligt BREEAM – SE 2017 Bespoke, nivå Very Good.

Bild från Klövern.

Publicerat den 2021-11-08

KUNGSVÅNINGEN

Vi äger, utvecklar och förvaltar också egna kommersiella fastigheter och bostäder i koncernbolaget Kungsvåningen Förvaltning

Mer info