Meny

Vågen, Upplands Väsby

På uppdrag av In3prenör utför Kungsmontage mellanväggsentreprenad i den 6500 kvm stora byggnaden.

Verksamheter i byggnaden kommer att bli ett äldreboende och en förskola. Den nya byggnaden har högt ställda miljökrav och ska certifieras enligt Svanen samt eftersträva att nå Miljöbyggnad guld avseende indikatorn av energianvändning. Projektet beräknas vara klart i mars 2022. Projektledare för bygget är Jonas Dehlin.

Publicerat den 2021-09-01

KUNGSVÅNINGEN

Vi äger, utvecklar och förvaltar också egna kommersiella fastigheter och bostäder i koncernbolaget Kungsvåningen Förvaltning

Mer info