Meny

Ny förbindelsegång på Arlanda

På uppdrag av In3prenör bygger Kungsmontage en ny förbindelsegång mellan terminal 4 och terminal 5. Uppdraget innefattar gipsväggsentreprenad.

För resenären innebär ombyggnationen en snabb och smidig övergång från ena till andra terminalen utan passering genom säkerhetskontroll. Gången får rullband och det blir en rymlig känsla med stora glaspartier och gröna väggar. Projektet beräknas vara klart i december 2021. Projektledare Gustav Brun.

Bild från Swedavia.

Publicerat den 2021-06-01

KUNGSVÅNINGEN

Vi äger, utvecklar och förvaltar också egna kommersiella fastigheter och bostäder i koncernbolaget Kungsvåningen Förvaltning

Mer info