Meny

Brandstegen, Stockholm

På uppdrag av In3prenör genomför Kungsmontage en invändig stomkomplettering, invändiga gipsväggar, ytterväggar och brandpaneler.

Hela projektet omfattas en nybyggnation av ny grundskola men även en ombyggnad i angränsande f d brandstationen som blir en del av skolans lokaler. Projektet beräknas vara klart maj 2022.
Projektledare för bygget är Ludwig Tallberg.

Bild från Tengbom.

Publicerat den 2021-06-01

KUNGSVÅNINGEN

Vi äger, utvecklar och förvaltar också egna kommersiella fastigheter och bostäder i koncernbolaget Kungsvåningen Förvaltning

Mer info