Meny

Ombyggnation skola

Kungsmontage bygger, på uppdrag av In3prenör, om Riksäpplets gymnasium, i Haninge.

Publicerat den 2020-05-01

KUNGSVÅNINGEN

Vi äger, utvecklar och förvaltar också egna kommersiella fastigheter och bostäder i koncernbolaget Kungsvåningen Förvaltning

Mer info