Kort om Kungsmontage

Kungsmontage Entreprenad AB är ett välrenommerat byggföretag som strävar efter att vara en förebild vad gäller lönsamhet, kvalitet, arbetsmiljö, miljö och affärsetik.

Sedan starten 1986 har bolaget trots stora konjunktursvängningar visat stabil tillväxt. Kungsmontage har över tiden varit ett av Sveriges mest lönsamma byggföretag. Bolaget har högsta kreditvärdighet (Trippel-A) utan avbrott sen 1998.

Kungsmontage sysselsätter för närvarande ca 200 personer inom byggsektorn. Bolaget genomför general-, total- och delentreprenader och samverkansprojekt.

Våra främsta uppdragsgivare är privata och statliga fastighetsbolag, kommuner, projektledningsföretag och byggbolag.

Vi äger och förvaltar egna och kommersiella fastigheter.


Senaste nytt